De kracht van paarden

De kracht van paarden

Paarden zijn van nature kuddedieren en vluchtdieren. Dit wil zeggen dat een paard in het wild met zijn kudde moet kunnen vluchten voor bijvoorbeeld een leeuw of tijger, om zichzelf en de kudde weer in veiligheid te kunnen brengen. Doordat paarden haast zonder geluid met elkaar communiceren, zijn ze uitermate sterk in elkaar screenen. D.m.v. het screenen vangen ze elkaars energie op en weten ze wat er met de ander aan de hand is en of dit een belemmering vormt wanneer ze moeten vluchten. Wanneer ze een belemmering bij elkaar constateren gaan ze proberen deze te verhelpen. Dit door bijvoorbeeld te gapen (spanning wegnemen/loslaten) of elkaar te masseren (op een pijnpunt, door met de lippen te masseren).

Aangezien het kuddegevoel van een paard zo uitermate sterk is, zal hij dit ook toepassen wanneer jij de bak inloopt. Jullie vormen op dat moment als het ware even een minikudde. Jullie maken contact door in elkaars omgeving te zijn en vervolgens zal het paard jou gaan screenen en energieën van jou spiegelen, overnemen en eventueel loslaten. Dit kan er al voor zorgen dat je je na een sessie al direct lichter voelt. Door middel van houdingen en bewegingen laat hij zien wat er bij jou bewust of onbewust speelt en dit kan ik terug vertalen naar jou. Doordat het paard geen oordeel heeft, is het vaak gemakkelijker om bij jezelf te komen en in deze rust aan jezelf te werken. Doordat het paard nergens omheen draait en direct spiegelt wat hij opvangt, is het een bijzonder effectieve manier van coachen.