Aanbod

Teamcoaching
Bij teamcoaching gaan we kijken naar de patronen in het team voor wat betreft gedrag en uitvoering. Hierdoor wordt het bewustzijn van het team vergroot waardoor knelpunten worden aangepakt. De onderlinge communicatie en samenwerking verbeterd en de focus wordt gelegd op de krachten binnen het team.

Individuele coaching
Individuele coaching is gericht op het verdiepen van het bewustzijn voor wat betreft de effecten van eigen gedrag. We helder maken wat de huidige gedragspatronen zijn, die er voor zorgen dat je bij mij terecht bent gekomen. Vervolgens werken we aan het loslaten van het gedrag dat niet werkt, nieuw gedrag aanleren/uitbouwen en dit verankeren zodat je dit mee kunt nemen in jouw dagelijkse bezigheden.

Pony Power voor Kids
Pony Power voor Kids is een unieke sociale vaardigheidscursus voor jonge kinderen vanaf 6 jaar. De cursus is gericht op het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het ondersteunen van emotionele groei. Tijdens deze cursus wordt er niet op de pony gereden.

Paardenkracht voor Pubers
Paardenkracht voor pubers is een cursus ter ondersteuning van de ontwikkeling op sociaal en emotioneel gebied voor kinderen vanaf 11 jaar. Tijdens deze cursus wordt er niet op de pony gereden.